Szentek tisztelete - Cultus sanctorum CD

2018 év végén adta ki a Gödöllői Premontrei Apátság a Szentek tisztelete - Cultus sanctorum című hangzó sorozat első darabját.


A CD-n a Premontrei Szent Norbert Kórus, a Premi Cantores és a Premontrei Kántorátus énekel. A felvétel a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában 2018. május 2–4. között készült Osváth Zoltán rendezésében.


Művészeti vezetők:  Kocsis Csaba, Gesztesi-Tóth László, Balogh P. Piusz O. Praem.

Premontrei Szent Norbert Kórus:  Adamcsek Ronald, Földváry Zsófia Sára, Gólya Eszter, Harangozó Anna, Kiss Rita, Kőművesné Csapó Eszter, Kőröshegyi Csenge, Máté Gábor, Nagy Brigitta, Oláh Kinga, Östör Dániel, Szalontai Szilvia, Szegedi Sebestyén, Szilvágyi-Hordós Tamás, Zichy Anna, Varga László

Premi Cantores:  Almádi Zoltán, Balázs Eszter, Bender Borbála, Bondár Tünde, Falvai Dóra, Földváry Luca, Horel Anna, Kató Veronika, Kerényi Hanna, Leskó Gábor, Pitlik Dóra, Tanács Katalin, Tóth Rita, Varga Máté, Vaszil Péter, Végh Virág, Weeber Éva

Premontrei Kántorátus:  Dudinszky Luca, Farkas Domonkos, Lak Ferenc Pál, Rudolf Krisztina, Werner Ágnes

Orgonán közreműködik:  Gesztesi-Tóth László (1., 7. 11.), Varga László (14.) és Farkas Domonkos (12.)

Vezényel:  Kocsis Csaba (2–6., 8–10., 13.) és Gesztesi-Tóth László (12.)


A KIADVÁNY TARTALMA

 1. Jacques Boyvin – Plein jeu à 2 Choeursorgona
 2. Domine ad adiuvandum – kánon à 3
 3. Fons æternæ pietatis; Kegyességnek kútforrása / Szent László-antifóna
  A Lovagkirály tiszteletére írt verses antifóna az ún. „Isztambuli Antifonálé”-ból (14. század). A magyar nyelvű változatot az „Énekek Szent László királyról” című könyv tartalmazza. Az antifóna visszatérése előtt a 112. zsoltár néhány verse szól.
 4. Regis regum civis ave – Szent László-himnusz
  Szent László király tiszteletére írt tétel a Budai Psaltériumból (15. század vége)
 5. Üdvözlégy kegyes Szent László király
  A magyar zenetörténet becses, volta-ritmusban lüktető dallama, amely a korabeli protestáns források szerint zsoltárszövegeket is hordozott. A szöveget legelőször a Peer-kódexben (15. század) találjuk meg latinul és magyarul. Az „ad notam” utalások alapján tudjuk, hogy ez a dallam a későbbiekben leginkább ezzel a szöveggel vált közismert és közkedvelt Szent László-énekké.
 6. Szent László az Úrnak drága hitvallója – antifóna
  Általános gregorián antifóna hitvallókról, magyar nyelven, a Magnificat-ének rövid latin részletével.
 7. Johann Pachelbel: 5 Magnificat-fúga (primi toni)
 8. Norbertus lucerna ardens; Szent Norbert ragyogva égő lámpás – antifóna
  Szent Norbert zsolozsmájának egyik antifónája, mely több középkori forrásban, és a nyomtatott Premontrei Antifonáriumban is (1934) megtalálható. A magyar változat új alakítás. Az antifónák között a 109. zsoltár versei hangzanak el.
 9. Festa lux claro – Szent Norbert-himnusz
  Vesperás-himnusz a Premontrei Antifonáriumból.
 10. Szent Norbert Atyánknak magasztalására
  A dallam eredetileg egy gregorián szekvencia (Mittit ad Virginem) első sorának rövidült és kissé átalakított változata. A szöveg jóval későbbi, általánosan alkalmazható szentek ünnepén, az adott szent nevét behelyettesítve. Könnyen megjegyezhető, közismert dallama alkalmas a nyugodt, himnikus énekléshez.
 11. Jacques Boyvin: Prélude – orgona
 12. Henry Dumont: Magnificat secundi toni és antifóna
 13. Ave Regina cælorum – tropizált Mária-antifóna
 14. Girolamo Frescobaldi: Toccata terza – orgona

Forrás: Gödöllői Premontrei Iskolaközpont


Fotó: Kelényi Tamás József O.Praem.