900 éve Premontreiek

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Dicsőség

  Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged. Jn 17, 1

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Félelem

  Boldogok mindazok, akik az Urat félik, kik az ő útjain járnak. Zsolt 127,1

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Hamvazószerda

  Alkalmas időben meghallgatlak téged, és az üdvösség napján megsegítelek tégedIz 49,8

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Ima gyermekáldásért

  Szent Norbert, Isten hűséges szolgája! Te olyan különleges módon tisztelted a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szent születését, hogy a premontrei rend alapítását is Jézus születésének napjára tetted, Aki a Szentlélektől fogantatva, a Szeplőtelen Szűz Máriától szüzességének sérelme nélkül született.

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot
 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Jézus színeváltozása

  Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem.Mk 8,34

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Jubileumi ima

  ISTENÜNK, ATYÁNK!

  Örök bölcsességed és végtelen irgalmad hívta meg Szent Norbertet, hogy a maga idejében Egyházadat megújítsa. Úgy akarta követni az Urat, mint az apostolok és az őskeresztények: közösségben együtt élve, az evangéliumot hirdetve.

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Világosság

  Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van. Mt 5,14-16