Aktuális

Károly József Irén szerzetesre, tudós tanárra emlékeztek 2022. március 12-én, szombat délelőtt a premontrei kanonokrend nagyváradi széktemplomában a váradhegyfoki prépostság, illetve Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) közös rendezésében zajlott ünnepségen.


Az emlékmisét Fejes Rudolf Anzelm apát mutatta be, aki elmélkedésében arra hívta fel a figyelmet, hoyg 2021-ben a premontrei rend alapításának 900. évfordulóját ülte, mely megmutatta, hogy milyen gazdag hagyománnyal és történelemmel rendelkezik. A koronavírus-járvány miatt azonban csak nagyon szerényen tudtak ünnepelni Nagyváradon, tulajdonképpen csak a liturgikus cselekményekre szorítkoztak. Az idén dr. Fleisz János egyetemi oktatóval, BINCISZ-elnökkel úgy döntöttek, felidézik, milyen volt a helyzet a 800. évfordulón, száz évvel ezelőtt. A Premontrei Főgimnázium Értesítőjéből kiderül, hogy különleges volt az 1920-21-es tanév, hiszen korábban soha annyi diák (752) nem iratkozott be az iskolába, mint akkor. 1920-ban három gimnáziumi osztály is indult. Az elcsatolt és megszállt részeken szovjet utasításra terjedni kezdtek a lenini eszmék, és ez az oktatásban is éreztette hatását, például a gimnázium két felsős évfolyamának a Legényegyletben tartottak fejtágítót marxista vezetők. Amennyire lehetett, a Premontreiben oktató tanárok próbáltak kimaradni ebből, és meggyőzni a diákokat, hogy mennyire hamisak az új tanok, s fölösleges szembeállítani a vallást a tudománnyal, hiszen hit és értelem évszázadokon keresztül egymás mellett haladt, s pozitív hatást gyakorolt egyik a másikra. Közben az iskolát fenntartó gazdasági tanács alakult, s Károly József Irén ennek fő motorja lett. Szerények voltak az anyagi körülmények, és ideológiai szempontból sem volt kedvezőhelyzet tehát 1921-ben, ezért csupánkét nagyobb ünnepséget szerveztek a 800. évforduló alkalmából: július 11-én szentmisét mutattak be a templomban, november 13-án pedig az iskola dísztermében zajlott egy rendezvény. Kiadványokat is terveztek megjelentetni, de végül csak egy tanulmány látott napvilágot a gimnázium Értesítőjében. „Adjunk hálát Károly József Irénnek a munkájáért, vívmányai a város fejlődését szolgálják. Mégis, Várad hálátlan, nem érdemel meg a tudós és városatya egy szobrot vagy utcát, napjainkban pedig a városvezetés által sanyargatva, üldözve van az a közösség, melynek tagja volt. Ezzel együtt a tények azok tények, és mi nem hagyjuk, hogy Károly József Irén és a premontrei rend eltűnjék a köztudatból. A hitünk megtart, mert Isten mindig az igazság oldalán áll.” – fogalmazott Fejes Rudolf Anzelm.


A szertartás után dr. Fleisz János beszélt az 1999-ben összefogással kezdeményezett megemlékezéssorozatról, és arról, hogy Károly József Irén a legnehezebb időkben is úgy érezte, tenni kell az emberiségért. Az ünnepség lezárásaképpen megkoszorúzták a templom falába épített síremlékét, illetve Makai Zoltán a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok részéről arra hívta fel a figyelmet, hogy Károly József Irénnek az Óbudai Egyetem aulájában is emléket állítottak.

 

  • Forrás: Ciucur Losonczi Antonius, Bihari Napló