900 éve Premontreiek

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Csornai Premontrei Prépostság

  A Csornai Premontrei Prépostságot 1180-ban alapította a környék egyik kegyura. 830 éves történelme során többször elpusztították és feloszlatták, de mindig sikerült új életre támadnia.

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Gödöllői Premontrei Apátság

  A jelenlegi Gödöllői Premontrei Apátság a 12. század végén alapított Jászóvári Prépostságnak nemcsak fíliája, hanem anyaországi jogutódja, és magáénak vallja Nagyvárad, Jászó és Lelesz szellemi örökségét. Ma is sajátos rendi feladatunknak tartjuk az apostoli tevékenységet, az iskoláinkban és plébániáinkon folytatott lelkipásztori munkát.

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot
 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Premontrei Női Kanonokrend

  Már a középkorban is éltek premontrei nővérek Magyarországon: Somlóvásárhelyen, Szegeden és Brassóban. A női rend feladata a liturgikus és a gyakorlati templomi szolgálat mellett a hitoktatás és a szociális indíttatású, valamint a nevelő-oktató intézményeik fenntartása.

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Váradhegyfoki Premontrei Prépostság

  Az Árpád-korban alapított Váradhegyfoki Prépostság a hagyomány szerint az első alapítás volt magyar földön. A váradi közösség 890 év áldásos munkáját folytatva jelenleg lelkipásztori szolgálatot végez Nagyváradon, Asszonyvásárán és Szentmártonban.