Aktuális

Szeplőtelen fogantatás előestéjén a premontrei nővérek közössége a gödöllői premontrei atyák, a zsámbéki hívek és a rokonság jelenlétében, vesperás keretében új tagokkal gyarapodott. A jelöltek a Mária Bernadett és Mária Immaculata nevet kapták.


Szeplőtelen Fogantatás előestéjén a premontrei nővérek közössége a gödöllői premontrei atyák, a zsámbéki hívek és a rokonság jelenlétében, vesperás keretében új tagokkal gyarapodott. Ondrejcsák Eszter és Siket Martina jelöltek felöltötték a premontrei rend fehér ruháját. A beöltözéssel megkezdődött számukra a noviciátus, a premontrei szerzetesi életbe való bevezetés ideje. Beöltözéskor a jelölt szimbolikusan leteszi a világi hívságokat, ékszereket, a babérkoszorút, és megkapja a fehér premontrei habitust, a skapulárét, a fehér cingulumot, a fehér fátylat - mely az Istennek való lefoglaltság jele -, a Szent Norbert érmet, és új szerzetesi nevet kap annak jeléül, hogy magára ölti az új embert Jézus Krisztusban.


A Szeplőtelen Fogantatás (Immaculata Conceptio) főünnepére készülve a jelöltek a Mária Bernadett és Mária Immaculata nevet kapták. A noviciátus idején a novíciák a novicmesternő segítségével megismerik a premontrei szerzetesi életet, Szent Ágoston Reguláját, a rendi Szabályzatot, a Konstitúciót, belenőnek a premontrei lelkiségbe, imaéletbe, a rendi hagyományokba. A noviciátus két évig tart, melyből az első év a szigorú, a kiüresedés, az imádság időszaka, a második évben megkezdődik már a kanonoknői mivoltunk megélése, vagyis az apostoli, evangelizációs munka megtapasztalása.


A beöltözés végén az alábbi szavakat mondta Ágnes nővér: „Kedves Bernadett nővér és Immaculata nővér! Ami itt ma veletek történik, nemcsak a ti életetek jelentős állomása, hanem a miénké, premontrei szerzeteseké, szerzetesnőké egyaránt. Boldogok vagyunk, hogy vagytok, imádkozunk értetek, veletek. Boldogok vagyunk, hogy megoszthatjuk Veletek küldetésünket. Reméljük, hogy a Szeplőtelen Szűz Mária s szent Bernadett követik a sorsotokat, s közbenjáróitok lesznek.


Kérjük ezért a Boldogságos Szűz Máriát, Szent Ágoston és Szent Norbert atyánkat, s a premontrei Mindenszentek Közösségét, hogy „aki elkezdte Bennetek a jó művet, tegye is teljessé azt Krisztus Jézus napjáig”.

 

  • Premontrei Nővérek, Zsámbék