Aktuális

A premontrei rend alapításának 900. évfordulója alkalmából 2021. február 25. és 2021. június 27. között a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban rendezzük meg a premontrei rend fordulatokban gazdag magyarországi történetét bemutató kiállítást.


A kiállítás kurátora
 • Kusler Ágnes - művészettörténész
A kiállítás védnökei a Magyar Premontrei Cirkária elöljárói
 • Ullmann Péter Ágoston OPraem. - nyugalmazott kormányzó perjel, Gödöllői Premontrei Apátság
 • Balogh Péter Piusz OPraem. - apát, Gödöllői Premontrei Apátság
 • Fazakas Zoltán Márton OPraem. - apát, Csornai Premontrei Prépostság
 • Fejes Rudolf Anzelm OPraem. - apát, Váradhegyfoki Premontrei Prépostság
 • Juhász Katalin Ágnes OPraem. - általános főnöknő, Premontrei Női Kanonokrend
A kurátor munkáját segítő kuratórium tagjai
 • Hancz Gábor Tamás OPraem. - alperjel, Csornai Premontrei Prépostság - könyvtárvezető, Csornai Premontrei Prépostság Könyvtára - hittan és történelem tanár
 • Holnapy Dénes Márton OPraem. - alperjel, Gödöllői Premontrei Apátság - építészmérnök, a premontrei építészettörténet kutatója
 • Kovács Ágnes - kézirattáros, Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára - a Jászóvári Premontrei Kanonokrend rendtörténetének kutatója, forrásgyűjtés a XIX-XX. századtól napjainkig
 • Orbán Csaba Frigyes OPraem. - a gödöllői és a zsámbéki harmadrend vezetője, a rendi liturgikus dokumentumok kutatója
 • Serfőző Szabolcs - művészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tárának munkatársa