Aktuális

A premontrei rend alapításának 900. évfordulója alkalmából a Magyar Premontrei Cirkária és a Magyar Nemzeti Múzeum közös kiállításon mutatta be a rend történetét a Múzeum Pulszky-termében 2021. május 28. és szeptember 22. között. A tárlat áttekintést nyújtott a rend lelkiségéről, alapításáról, magyarországi múltjáról és jelenéről. A rend mai magyarországi apátságaiban és rendházaiban őrzött alkotások és dokumentumok mellett számos hazai és külföldi gyűjteményből kölcsönzött műtárgyon keresztül elevenedett meg a premontreiek kilencszáz éves magyarországi története.


A KIÁLLÍTÁS VIRTUÁLIS VÁLTOZATA IDE KATTINTVA ELÉRHETŐ


A kiállítás két fő egységre tagolódik, amely a premontreiek lelkiségét meghatározó vita mixta életformát szemlélteti. A vita mixta (vegyes élet) két területe a vita contemplativa (szemlélődő élet) és a vita activa (tevékeny élet): a premontreiek kolostorba vonulnak, hogy szigorú szabályok között éljék le életüket, de ezzel párhuzamosan lelkipásztorkodnak, szociális tevékenységet végeznek, és Magyarországon a 19. század elejétől tanítanak is.

A kiállítás első három része a rend történetének szemlélődő, istenkereső vetületét mutatja be. Az első szekcióból a rendalapító hívása és a premontrei rend hivatása ismerhető meg. A második szekció a kolostorok belső életét és a szerzetesi élet rendjét eleveníti meg. A harmadik szekció pedig a rend gazdag építészeti örökségére, a rendházakra és templomokra hívja fel a figyelmet. A kiállítás második felében az aktív élet premontrei aspektusai állnak a középpontban. Ebben a szekcióban a szerzetesek kilépnek a kolostorok falai közül és a társadalom hasznát keresik: Isten igéjét közvetítik, részt vesznek a fiatalok oktatásában, illetve tudósként vagy művészként a társadalom szolgálatában állnak.


A kiállításon elsődlegesen a Gödöllői Premontrei Apátság és Levéltár, a Csornai Premontrei Apátság és Levéltár, a Premontrei Női Kanonokrend Zsámbéki rendháza, valamint több premontrei kötődésű gimnázium gyűjteményéből származó, korábban kiállításon még soha nem látott alkotáson, liturgikus tárgyakon, dokumentumokon, valamint fotográfiákon keresztül mutatjuk be a premontrei rend szerteágazó szellemi és kulturális örökségét. A bemutatott tárgyakhoz mikrotörténeti fókuszú leírásokat készítettünk, amelyeken keresztül a látogatók megismerhetik az egyes művek, dokumentumok történetét és jelentőségét is.


A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRÓL KÉSZÜLT FELVÉTEL SZINTÉN ELÉRHETŐA kiállításhoz számos program kapcsolódott. A kurátor és más szakemberek mellett a premontrei rend tagjai közül is többen tartottak tárlatvezetéseket a kiállításban.


KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEKET TARTOTTUNK A KÖVETKEZŐ TÉMÁKBAN:


A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA ELŐTT BLOGSOROZATBAN MUTATTUK BE A NAGYHÉTHEZ VALAMILYEN FORMÁBAN KAPCSOLHATÓ MŰTÁRGYAKAT:


A KIEMELKEDŐ MŰVEK TÖRTÉNETE ÉS JELENTŐSÉGE PEDIG A KÖVETKEZŐ TEMATIKUS BESZÉLGETÉSEK SORÁN TÁRULT FEL:


A kiállítás anyagából nyomtatott katalógus készül, melynek várható megjelenése 2022. január.

 

 

  • A kiállítás kiemelt támogatói: Magyarország Kormánya - Miniszterelnökség, Pannonhalmi Bencés Főapátság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
  • A kiállítás kurátora: Kusler Ágnes
  • Belsőépítészet és grafikai terv: Vasáros Ákos, Lovas Klára, Vincze Lilla - NARMER Építészeti Stúdió
  • Fotók: Incze László (MNM), Orbán Domonkos (ODPictures)