900 éve Premontreiek

 • A Magyar Premontrei Cirkária története

  A magyar premontreiek története a rendalapító Szent Norbert idejére nyúlik vissza. Közösségeik virágzó időszakok és újra és újra bekövetkező elűzetések, feloszlatások, megszüntetések ellenére mindig újjá tudtak alakulni. Jelenleg a Magyar Premontrei Cirkária négy önálló premontrei közösségben él Váradhegyfokon, Gödöllőn, Csornán és Zsámbékon.

 • Bencés és premontrei papszentelés Pannonhalmán

  Jurinka Szilveszter bencés és Horváth János premontrei szerzetest szentelte pappá Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát május 18-án, szombaton a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában.

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Csornai Premontrei Prépostság

  A Csornai Premontrei Prépostságot 1180-ban alapította a környék egyik kegyura. 830 éves történelme során többször elpusztították és feloszlatták, de mindig sikerült új életre támadnia.

 • Együtt Istennel az emberek között – Interjú Balogh P. Piusz apáttal

  A Premontrei Rend Generális Káptalanja tavaly augusztusban apátsági rangra emelte a Gödöllői Premontrei Perjelséget. A Szent Ágostonról nevezett Gödöllői Premontrei Apátság első apátjával, az októberben benedikált Balogh Péter Piusszal beszélgettünk.

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Gödöllői Premontrei Apátság

  A jelenlegi Gödöllői Premontrei Apátság a 12. század végén alapított Jászóvári Prépostságnak nemcsak fíliája, hanem anyaországi jogutódja, és magáénak vallja Nagyvárad, Jászó és Lelesz szellemi örökségét. Ma is sajátos rendi feladatunknak tartjuk az apostoli tevékenységet, az iskoláinkban és plébániáinkon folytatott lelkipásztori munkát.

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot
 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot
 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot
 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot
 • Premontrei juniális Csornán

  A magyar premontrei cirkáriában (rendtartományban) több éves hagyománynak számít, hogy minden év júniusában megtartják a rendi találkozót. Idén június 8-án a Csornai Premontrei Apátságba várták a vendégeket.

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Premontrei Női Kanonokrend

  Már a középkorban is éltek premontrei nővérek Magyarországon: Somlóvásárhelyen, Szegeden és Brassóban. A női rend feladata a liturgikus és a gyakorlati templomi szolgálat mellett a hitoktatás és a szociális indíttatású, valamint a nevelő-oktató intézményeik fenntartása.

 • Why Hiring Managers Are Sweetening the Pot

  Váradhegyfoki Premontrei Prépostság

  Az Árpád-korban alapított Váradhegyfoki Prépostság a hagyomány szerint az első alapítás volt magyar földön. A váradi közösség 890 év áldásos munkáját folytatva jelenleg lelkipásztori szolgálatot végez Nagyváradon, Asszonyvásárán és Szentmártonban.